O problemima manjinskog informisanja u Srbiji

0
NOVI SAD – Pravni okvir Srbije pruža dobre osnove za medijski pluralizam u manjinskim medijima i to treba iskoristiti, izjavila je danas savetnica medijskog odeljenja Misije OEBS a u Srbiji Ljiljana Breberina.

Ona je na skupu „Informisanje na manjinskim jezicima u kontekstu EU integracija – poglavlje 23“ u Novom Sadu reklada zakoni pružaju četiri oblika organizovanja manjinskih medija – javni servisi, privatni mediji, mediji koje osnivanju fondacije ili nacionalni saveti i mediji civilnog društva.

„Mediji civilnog društva su danas najmanje korišćen model, ali je to jedan od budućih odgovora na izazove u manjinskom informisanju i opstanak pluralizma u manjinskim medijima“, kazala je Ljijana Breberina.

Ceo tekst na sajtu RTV: O problemima manjinskog informisanja u Srbiji