8 април – Международен ден на ромите. В Молдова живеят повече от 12 хиляди

0

Изминаха 50 години, откакто в Лондон през 1971 г. се случи важно събитие в историята на ромите – първият световен конгрес на ромите, в който взеха участие делегати, представляващи ромски общности от 30 страни по света. Основният резултат от конгреса беше признаването от ромите, че  са една нетериториална нация. Конгресът също реши да обяви 8 април за Международен ден на ромите. Делегатите одобриха националните символи на своя народ: знамето (червено колело на синьо-зеленото поле) и химна (автор на думите е Зарко Йованович). По същото време е създаден Международният съюз на ромите, който е международен орган, предназначен да защитава правата и интересите на ромите във всички страни, съобщава Агенцията за междуетнически отношения на Република Молдова. Повече от 12 хиляди роми, по официални данни, живеят в републиката, неофициално – от 150 до 200 хиляди.

В Република Молдова честването на Международния ден на ромите се организира ежегодно повече от 15 години от ромски обществени организации, с активната подкрепа на централните и местните органи на публичната администрация.

Проведените през този ден събития включваха кръгли маси, концерти, презентации на книги, изложби на костюми, музикални инструменти, декоративно-приложни изкуства и експозиция на снимки за видни фигури от ромската култура. Всички действия бяха предназначени да популяризират не само културно наследство, езика, традициите и обичаите на ромския народ, но и формирането на духа на толерантност, популяризиране на принципите на недискриминация и равенство.

Молдовската държава, прилагайки най-добрите международни практики при решаването на проблемите на ромските общности, провежда балансирана политика, насочена към създаване на необходимите условия за реализиране на социалните и културните права на етническите роми. Тези цели бяха улеснени от прилагането на няколко средносрочни плана за действие в подкрепа на ромското население, одобрени със специални правителствени постановления.

Последният документ от този вид е Планът за действие за подпомагане на етническото ромско население в Република Молдова за 2016-2020 г. (Решение № 734 на правителството от 09.06.2016 г.), който предвижда набор от мерки в областта на образованието, здравеопазване, заетост и социална защита на ромското малцинство с цел намаляване на дискриминацията срещу тях и насърчаване на социалното приобщаване.

В момента правителството разработва допълнителен план за действие в подкрепа на ромското население за следващия период.

В Агенцията отбелязват, че в резултат на предприетите мерки са постигнати определени положителни промени в положението на ромското население: процентът на децата, броят на учениците от ромската младеж се е увеличил, обхватът на ромите с медицински услугите се разширяват, предоставя се помощ за заетост, социалното движение сред ромите се засили, създаде се и се развива услуга медиатори в общността. Признавайки специалната роля на медиаторите в общността за осигуряване на комуникация между членовете на ромските общности и властите, правителството полага усилия да осигури нейната функционалност на място, включително чрез разпределяне на необходимите средства.

Създадени са максимални условия за реализиране на правото на ромите да създават свои обществени сдружения за осъществяване на обществено значими дейности в интерес на своята етническа група. Агенцията за междуетнически отношения си сътрудничи с ромски етнокултурни организации, чиито лидери са членове на Координационния съвет на етнокултурните организации, както и с други неправителствени организации на различни нива.

Действията, проведени на този ден, съответстват на духа на международните норми за правата на човека, приети в рамките на ООН, ОССЕ, Съвета на Европа, които насърчават принципите на универсално уважение, спазване на правата и основните свободи за всички, без разлика на расата, етническа принадлежност, език и религия.

 

снимка: facebook.com/AgentiaRelatiiInteretnice

 

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Моля, въведете името си тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.