ОТ 16 до 18 ЮНИ В БОРОВЕЦ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПЪРВИЯТ СЕМИНАР ПО ПРОЕКТА „ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ”

0

Проектът се финансира от Министерството на външните работи на Република България чрез участието на България в международното сътрудничество за развитие.

 

Проектът ще се осъществи в партньорство между сдружение „ГЛАС” (Сърбия) – водеща организация и ОНПРС (България) – партньор. Партньорската организация ще бъде пряко отговорна за организирането и реализирането на семинара в България, дейности по информация и публичност (публикации в електронни медии, на сайта на сдружението, в профилите в социалните мрежи), подбор на участници от българска страна в двете събития. ОНПРС ще оказва цялостна подкрепа на водещата организация при изпълнението на проекта, неговата оценка и отчет.

Общата цел на проекта е насърчаване на активното гражданство на младите хора на регионално ниво чрез подкрепа на участието им в различни граждански и доброволчески проекти и инициативи.

Специфичните цели са:

– Постигане на сътрудничество между младежите и отговорните за вземането на решения в областта на младежките политики;

– Подкрепа на европейското сътрудничество в младежката област и насърчаване на европейското самосъзнание сред младежите;

– Изграждане на по-позитивни нагласи на младите хора за участие в демократичния живот.

Проектът е фокусиран върху следните целеви групи:

– Младежи на възраст 18 – 29 години;

– Отговорните за формирането и реализирането на младежки политики.

Целта на семинара е да представи европейските перспективи за младежите от българската общност в Босилеград и насърчаване на тяхното партньорство с младежи от България.

Семинарът ще е насочен към запознаване на участниците с възможностите за кандидатстване по европейски програми, участие в граждански и доброволчески инициативи, младежки обмени, обучения и други. Семинарът ще насърчи младежите от Сърбия и България активно да участват в демократичния живот на общността и да развиват съвместни инициативи. Той ще подкрепи сътрудничеството между младите хора, младежките организации и властимащите на регионално ниво за отстояване на общите европейски ценности и традиции. Чрез методите на неформалното образование през първия ден от семинара участниците ще получат знания и компетенции относно:

– участие в европейски инициативи, като Европейска доброволческа служба, младежки обмени, обучения, стажове и др.;

– кандидатстването за европейско финансиране, включително практическа информация за регистрация на сдружение или възможности за кандидатстване като неформална младежка група;

– възможностите за младежко участие и способи за връзка с местни, национални и европейски институции, отговарящи за младежките политики;

– добри европейски практики за трансгранично партньорство.

Проектът е пряко насочен към подпомагане на демокрацията и изграждането на гражданско общество. Той цели да подкрепи активното гражданско участие на младите хора, използвайки неформалното образование и структурния диалог. Събитията ще подкрепят сътрудничеството между младежите и местната власт с цел постигането на резултати, които са полезни за създаването на младежки политики. Участниците ще получат практически съвети по какъв начин биха могли да се включат в европейски инициативи и проекти и информация за програми за финансово подпомагане на младежи, чрез което да бъде насърчена тяхната активна гражданска позиция и социално приобщаване.

Събитията, които са заложени в проекта, включват методите на неформалното образование, с цел младежите да придобият умения и компетенции, които да им бъдат полезни за реализацията на младежки инициативи и активното им включване при осъществяването на политики на регионално ниво. Проектът също така ще насърчи общата трансгранична културна идентичност чрез участието на младежи от двете страни.

През последните години се наблюдава постоянен спад в доверието към институциите, както и понижаване на участието на младите хора в обществени инициативи. Тези тенденции станаха още по-осезаеми след началото на кризата от 2008 г. поради негативните въздействия, които тя оказа, като намаляване на БВП на глава от населението, продължителна рецесия, несигурна бизнес среда, намаляване на инвестициите, увеличаване на безработицата. Тези последици превърнаха младите хора в една най-засегнатите групи лица на пазара на труда и намалиха степента на гражданската инициатива и активно участие в демократичния живот. Голяма част от младежите (особено тези от Югоизточна Европа според проучвания на Евробарометър) не се интересуват от политика, а доверието им в политическите институции на всички политически равнища е ниско. Все повече намалява активността на младите хора не само на политически избори, но и в културни и доброволчески инициативи. Сред причините затова са: лошите икономически условия, високата младежка безработица, антипатия за участие, недостатъчна информираност, недоверие към институциите и гражданските организации. Поради тези общи предизвикателства за младежите от Сърбия и България, проектът е насочен към насърчаване на гражданската инициатива сред младите хора, както и към изграждането на диалог с експерти, отговорни за реализирането на младежи политики.

Младежите са една от най-уязвимите групи в обществото поради високото ниво на младежка безработица; увеличаване броя на младежите, които не учат, не работят и не се обучават (т.нар. NEETs); липсата на умения и компетенции, необходими им за пазара на труда; недоверие и антипатия към случващото се на политическата сцена. В същото време младежите се отличават от останалата част от населението с по-висока мотивация, по-добра адаптивност и възможност за генериране на иновативни идеи. Поради тази причина проектът обхваща като основна целева група младите хора до 29 г. включително, за насърчаване на тяхната гражданска позиция и по-активно участие в обществото. За изграждането на структурен диалог и възможността реално да окажат влияние във формирането на младежки политики, младежите ще се срещнат с експерти в младежката област, които са и другата основна целева група на проекта.

Р.Д.ГЛАСПРЕСС

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Моля, въведете името си тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.