В Периода от 16 до 22 октомври 2022 г., Фондация Българска Памет реализира обучително събитие за младежи в рамките на проект “Откриване на силата в единството и споделените ценности чрез прилагане методите на проблемно и ценностно-базираното обучение”

0

В периода от 16 до 22 октомври 2022 г, Фондация Българска Памет, в партньорство със Сдружение за Македонско – Българско приятелство, гр. Битоля, РС Македония, провежда събитие по проект № 2020-1-BG01-KA205-078892,Откриване на силата в единството и споделените ценности чрез прилагане методите на проблемно и ценностно-базираното обучение”.

Основната цел на проекта е създаване на иновативна и интегрирана методология, основана на проблемно-базираното и ценностно-базираното обучения и прилагането на дигитални технологии в неформалното образование, така както и развитие на капацитета на младежки работници за нейното прилагане, обучение на младежи и трансфер на добрите практики сред представители на други, свързани с младежката дейност сектори.

В рамките на изминалите няколко дни, младежите по проекта развиха редица умения, включващи инициативност, предприемачески, социални и граждански  компетенции. Насърчено беше сред тях позитивното отношение към Европейския проект и осъзнаване силата на споделените Европейски ценности.

Програмата стартира със сесии за „разчупване на леда“ и създаване на групови правила. Събитието продължи с доц. д-р Светла Бонева от УНСС, която презентира пред участниците темата за „Предприемачеството в контекста на междукултурните различия“. По време на лекцията бяха разгледани същността на междукултурните различия и важни правила за междукултурно поведение, които трябва да се спазват с цел постигане на успех в международната предприемаческа дейност. В занимание по групи, участниците от двете държави имаха задача да идентифицират културните особености, характерни за Р България и РС Македония и да ги преставят пред останалите.

Ангелина Владикова, председател на сдружение „Мостове“, засегна темата за „Значението на избора да поставим на фокус споделените ценности в контекста на междукултурния диалог“ и сподели за добрите практики на организацията ѝ, чиято мисия е да гради мостове на приятелство между представителите на различните религиозни общности и култури.

Д-р Младен Ламбев, бивш координатор на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС-2018, представи темата „Единни в многообразието – споделени Европейски ценности“. „Основното предимство на Европейския съюз е, че той е най-успешният наднационален проект за мир в историята. Членството в Съюза предоставя  следните 4 свободи на движение – за хора, стоки, услуги и капитали. В основата на успеха на Европейския проект е опазването на ценности като свобода, равенство, върховенство на закона. В рамките на групово занимание, модерирано от д-р Младен Ламбев, участниците имаха задача да презентират дейността и функциите на 5 институции на Европепейския съюз – Комисия, Парламент, Европейски съвет, Съвет на ЕС, Европейска централна банка.

В рамките на образователна игра „Vero Tea(m)“, участниците в проекта проявиха креативност, работа в екип и критично мислене. Тя доппринесе за насърчаване междукултурния диалаг на младите хора от двете държави. Бяха развити умения за предприемачество и инициативност, което повиши тяхната мотивация за активно участие в общностите и готовност за реализирането на иновативни идеи.

В следващите дни на участниците в събитието предстоят още редица интерактивни сесии, групови занимания, както и срещи с вдъхновяващи събеседници.

 

Източник: bgmf.eu

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Моля, въведете името си тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.