Съвместен проект на Центъра за култура в Босилеград и Община Перник. Пресконференция по повод началото на проекта

0

Краен резултат от проведените обучения е изготвяне на два трансгранични проекта, с които общините Босилеград и Перник съвместно ще кандидидатстват за средства от Европейския съюз, бе подчертано на първата пресконференцията по повод началото на реализацията на проекта „Устойчиво развитие и интегриране като фактор за преход към демокрация и пазарна икономика”, който съвместно реализират Центъра за култура „Босилеград” и Обнщина Перник. Проектът, който ще продължи до края на юни 2017 гоина се финансира по програма „Участие на България в международното сътрудничество за развитие 2016” на Министерството на външните работи на Република България. Общата стойност на проекта възлиза на 20 585,00 лева. 18 085,00 лева отпуска  Министерството на външните работи на Република България, а 2 500,00 лева (157 500,00 динара) Община Босилеград.

Пресконференцията се проведе в залата за заседания на Община Босилеградм, а за целта и реализацията на проекта говореха Воислав Божилов, директор на Центъра за култура, Иван Искренов, ръководител отдел „Управление на проекти“ в община Перник и  Любен Глигоров, ръководител на проекта.

Проектът предвижда провеждане на семинари и обучения в Босилеград, Перник, Кюстендил и Сепарева Баня, по време на които експерти от София и Перник ще обучават по 10 лица от двете общини за самностоятелно планиране, разработване и управление на проекти.   

Изпълнението на проекта трбва да даде принос към подобряване капацитета за планиране и изпълнение на европейското и националното законодателство в областта на управление на средствата от ЕС при подготовка и управление на проекти, насръчване на устойчиво социално-икономическо развитие между двете партниращи страни, както и повишаване компетенциите на административния капацитет по отношение подготовката и управлението на проекти, които се финансират от ЕС. С проекта се цели и задоволяването на нуждите на българското малцинство в Босилеград и развитие на двустранните отношения между България и Сърбия.