Младежка онлайн платформа

Сдружение „ГЛАС” започна реализация на проекта „Младежкa онлайн платформа”, през 2017 година получавайки финансиране по програмата „Участие на България в международното сътрудничество за развитие 2016” на Министерството на външните работи на Република България.

Проектът цели да насърчи европейското самосъзнание сред българските общности в чужбина чрез поддръжката на информационен портал. Портала има за цел да промотира и насърчава демократизацията, укрепването на върховенството на закона и доброто управление сред гражданското общество.

  • през 2018-та портала glaspress.rs продължи своята работа получавайки отново доверие и средства от програмата „Българска помощ за развитие”;

Проектът продължи да насърчава социалното развитие и интеграция на българските общности в страните, от които бяха  включени информационни потоци – Р.Сърбия, Р. Молдова, Р. Украйна, Р. Северна Македония.  За по-малко от три години бе подбран добър екип, придобихме необходимите умения, вече имаме нужната техника, постоянно се учим и усъвършенствам. Последните статистически показатели  показват  подобрение на показателите, като брой на читатели, държави, посещения и пр.

Вече установена като медия, по-нататъшното развитие на платформата „ГЛАСПРЕСС” ще продължи да допринася за развитието на гражданското общество сред нашите общности зад граница. Свободата на словото и истината са основата в  работата на портала, предоставяйки свободен достъп до безпристрастна информация, проектът дава своя принос за реализиране на целите на Средносрочната  програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ 2016-2019 г. В контекста на Целите за устойчиво развитие проектът подкрепя популяризирането на възможностите за обучение през целия живот и стимулира глобалното партньорство. Той е пряко насочен към образователната и културната област чрез предоставянето на безпристрастна и обективна информация, насочена към широката общественост, както и към българските задгранични общности. Порталът насърчава културното многообразие на региона. Предоставяйки регулярна и важна информация за културни, доброволчески и граждански мероприятия, исторически събития, традиции и празници, проектът подкрепя повишаването на образователните  и културните знания на целевата група.

Онлайн платформата „ГЛАСПРЕСС” обхваща темата за подпомагане на демокрацията чрез свободата на словото и защита правата на младите хора. Портала отговаря на потребностите на младежите за информационен източник, който пряко да бъде насочен към значими за младите хора теми, подкрепяйки културното многообразие и недискриминацията.

Оформен бе  екип за управление и изпълнение на проекта, който включва главен редактор, трима редактори, трима кореспонденти  от Р. Молдова, Р. Украина и Р. Северна Македония, счетоводител на проекта и технически администратор и оператер.

  • през 2019-та продължихме с работата по проекта “Младежка онлайн платформа 2” с финансиране от страна на Генералния секретерият на Правителството на Р. Сърбия.