Международния конкурс по изобразително изкуство „България в моите мечти”

0

През 2017 г. Държавната агенция за българите в чужбина ще проведе за шестнадесети път Международния конкурс по изобразително изкуство „България в моите мечти”. Право на участие в конкурса имат деца и юноши от българските общности в чужбина на възраст от 6 до 18 навършени години. Всички, които желаят да участват могат да изберат една или две от следните теми за рисунка:

  •    Българските традиции
  •    Живата природа на България
  •    Моят дом, моето семейство
  •    Моят роден край

Всеки участник трябва да изпрати не повече от две рисунки с размери до 35/50 см., като може да се използва всякаква техника: акварел, темперни бои, пастели, графика, флумастер, молив, колаж. Творбите не трябва да се паспартират и няма да бъдат връщани на авторите. На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъде  отбелязана избраната тема и следните данни за контакт: лично и фамилно име на автора, точен адрес, учебен клас и навършени години, учебно заведение/българско училище.

Класирането ще се извърши в три възрастови групи: първа група: от 6 до 10 г.;  втора група: от 11 до 14 г.; трета група: от 15 до 18 г. Резултатите ще бъдат обявени през втората половина на м. май 2017 г. на сайта на ДАБЧ (www.aba.government.bg). Всички класирани участници ще бъдат уведомени за присъдената награда. Както всяка година, отличените рисунки ще бъдат представени на специално организирана изложба в края на м. юли. Допълнително ще бъдат съобщени точната дата и мястото на тържеството по връчване на наградите на победителите. Задължително трябва да бъде посочен и телефон за контакт с родителите.

Крайният срок за получаване на рисунките е 30 април 2017 г. Творбите трябва да бъдат изпратени на следния адрес:

   Държавна агенция за българите в чужбина
bul. Dondukov 2А,
Sofia 1000, Bulgaria
(за конкурса за детска рисунка)

За допълнителна информация: тел.: +359 2 935 06 56; e-mail: [email protected]

 

Източник: ДАБЧ