Контакти

Връзка с редакцията

Сдружение ГЛАС Босилеград
Сдружение ГЛАС Босилеград

Сдружение „Група на либерални, амбициозни и солидарни“ – „ГЛАС“ Босилеград

ул. Добридолски поток бб,
17540 Босилеград
Р. Сърбия

Udruženje „Grupa liberalnih, ambicioznih i solidarnih“ – „GLAS“ Bosilegrad

Dobrodolski potok bb,
17540 Bosilegrad
R. Srbija

Тел.||Tel.: 00381 63 410 170 или 00359 889 708 317
Ел. поща||Email: [email protected]

 


.

В Сърбия || Iz Srbije:

Удружење ГЛАС Босилеград
ул. Добродолски поток бб, Босилеград
Тек. рачун: 205-186415-48
Комерцијална банка АД Београд

От чужбина || Iz inostranstva:

IBAN:  RS35 2050 0708 0003 7539 25
SWIFT – BIC:  KOBBRSBG
Company name:  UDRUZENJE GLAS BOSILEGRAD
Street:  DOBRODOLSKI POTOK BB
City, Country:   Bosilegrad, REPUBLIC OF SERBIA