Конкурс за малцинствени медии

0

Министерството на културата и информирането на Република Сърбия обяви конкурс за финансиране на проекти в сферата на информирането на малцинствените езици за 2017 година. В конкурса се посочва, че е обявен с цел финансова подкрепа на медийните съдържания, които овъзможават осъществяване на правата на националните малцинства за информиране на майчин език и опазване на собствената им култура и идентитета. Конкурсът ще продължи до 16 март т.г., а участниците могат да кандидатстват само с по един проект.  

В конкурса имат право да участват медии, вписани в Регистъра на медиите, който се управлява от Агенцията за търговски регистри, както и юридически лица, съответно предприемачи, които се занимават с производство на медийни съдържания и които предоставят доказателство, че съфинансираното медийно съдържание ще бъде реализирано посредством медий, вписан в Регистъра на медиите. В конкурса нямат право да кандидатстват медии, които се финансират от публични средства; които преди са спечелили средства от министерството за реализация на проект, а не са предоставили отчет за израсходваните средства в определен срок и в определена форма, както и лица, които не са похарчили средствата за предназначената им цел.

Предназначените средства за финансиране на проектите възлизат на 40.000.000,00 динара. Минималната сума за един проект е 400,000.00 динара, а най-голямата възлиза на  2,000,000.00 динара.

Участникът в конкурса може да подаде иск за съфинансиране до 80% от стойнността на проекта.

По-подробна информация можете да намерите на сайта:  http://www.kultura.gov.rs/lat/konkursi

Р.П. ГЛАС ПРЕСС

Предишна статияТрадиция и нейното значение
Следваща статияДеца от Босилеград на Олимпийски зимен лагер в София
Петар Рангелов
Петaр Рангелов е роден през 1969 г. Завършил е право, обаче през цялата си професионална кариера се занимава с журналистика. Започнал е като журналист в Радио Босилеград, но поради разногласия с тогавашните власти, само след една година остава без работа. След демократичните промени в Сърбия се завърща в Радиото и бива назначен за главен редактор. От 2003 г. е кореспондент на вестник „Братство" от Босилеград. Публикувал е на хиляди статии, интервюта, репортажи и др. журналистически текстове от различни области. 2007 г. е избран от читателите за „най-добър журналист” на "Братство". В момента работи в „Ново Братство”, а освен с журналистика, занимава се и с преводи от сръбски на български и от български на сръбски език