ИМА ЛИ РОМИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА?

0

В рамките на днешния ден (07.03.2017 г.) в Босилеград на работно посещение пребиваваха  Мухамед Осман, член на НС на ромското малцинство в Сърбия и Живка Фан, член на съвета за интегриране на ромите във Войводина. Целта на тяхната визита беше да се запознаят с условията за живот, образование, здравеопазване и интегриране на техните сънародници в босилеградска община.  Гостите имаха възможност лично да се срещат с хората от местността Лалош, в с. Райчиловци, а посетиха  и  с. Г.Любата.

„След проведените разговори с местното население се стигa до малък парадокс,  получава се  една необичайна ситуация, от една страна реално имаме население от ромски произход, а на практика то не съществува, особено с оглед на факта, че нито един техен сънародник не се е регистрирал  в отделните избирателни списъци като ром, което единствено  дава възможност да се гласува за представители на НС на ромското малцинство”,  каза г-н Осман. Той допълни, че са се срещнали  и  с кмета на Босилеград и председателя на НС на българското малцинство  г-н Захариев, във връзка със споменатите заключения. Ръководството на СНС в Босилеград също беше запознато с притесненията на представителите на ромското малцинство, посетили Босилеград.

„Точно поради тази причина не съществува нито една неправителствена организация на ромите, а също липсват и техни официални  предтавители в  община Босилеград. По този повод много скоро ще се проведе поредна инициатива на която ще бъдат поканени всички  които могат да подобрят  условията за живот и интегриране на ромското население в Босилеградския регион”,  допълни  г-н Осман.

А.Д. ГЛАС ПРЕСС