За нас

Сдружение ГЛАС Босилеград
Сдружение ГЛАС Босилеград

Гражданско сдружение “ГРУПА НА ЛИБЕРАЛНИ, АМБИЦИОЗНИ И СОЛИДАРНИ”, със съкратено наименование „ГЛАС”  е доброволно, неправителствено сдружение, което е учередено безсрочно на 20.02.2013 г. за осъществяване на цели в областа на всички позитивни жизнени дейности: култура, информативно – издателска дейност, образование, икономика, туризъм, екология, здравеопазване, спорт и др.

Полагаме специялни грижи в сферата на човешките и малцинствени права  мислейки, че имено тук са най – големите ни затруднения. Считаме като една от най – важните си дейности, положените усилия за подобрение на информирането  и значението му като цяло за промовирането на ценостите на гражданското общество.  Основна цел на нашата работа е да се стараем да опазваме и развиваме културната идентичност на българското национално малцинство на територията на Република Сърбия.

 Сдружение „ГЛАС” е основател на Мултимедийния портал „ГЛАС ПРЕСС” на български и сръбски език, регистриран официално на 25. 01. 2017 г. в регистъра на медиите в Агенцията за стопански регистри на Република Сърбия. Чрез разнообразни рубрики по бърз, ефективен и професионален начин до обществеността ще бъдат публикувани най-важните новини от Босилеград и градовете, където живеят хора числещи се към българското национално малцинство. Освен написаните текстове, репортажи, интервюта, любопитности и фотографии, желанието на авторския екип на портала е в бъдещето той да представлява интернет база за най-важните информации от различни области на бита на нашето малцинство, както и за всички граждани, независимо от националните и религиозни различия.

Ние в сдружение „ГЛАС” сме убедени, че давайки възможност за активно участие и споделяне на отговорността по всички важни вапроси със свободни и будни млади хора, можем да си гарантираме едно ново, необременено от миналото и ненатоварено с предрасъдъци поколение.  Надяваме се, че това е добра основа за бъдещите инициативи в които ще влезем още по – уверени и подготвени.

След много години лутане и пропуснати вазможности, времето  вече не е на наша страна. Процесът на обезлюдяване на босилеградския край е не спиращ.  Бъдещите поколения ще ни попитат какво сме им оставили?! Ние сме група от хора, които са загрижени за това какво ще оставим след нас.

По-важни дейности, които сдружението осъществява от основаването си:

 • продължава да организира и развива Международният детски Великденския фестивал (XX, XXI,XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI и XXVII). През месец май 2015 година фестивала получи международно признание – EFFE label за 2015/16 г. Повече информация за самия фестивал може да намерите на страницата www.festival-bosilegrad.info ;
 • открихме изложбата за Босилеград и Великденския фестивал  „Босилеград преди и сега” в Рим на 16 май 2016 г., в Белград на 03 март 2017 г.  в ЕП в Брюксел на 28 февруари 2018 г. и в Цариброд на 23 април 2019 г.;
 • през декември 2013 г. по покана на евродепутата Станимир Илчев една група представители на Сдружение „ГЛАС” посети Брюксел и се запозна отблизо със структурата и начина на работа на институциите на Европейския парламент;
 • участваме ежегодно в световните срещи на българските медии, организирани от БТА. През 2014 година нашето Сдружение  беше един от домакините на този престижен форум, а Босилеград беше сред организаторите. През 2019 година за 15-ти път домакин на срещата беше Тирана, столицата на Р. Албания;
 • през 2014, 2015, 2017 и 2019г. участвахме на Международния фестивал „Аз съм българче” в Будапеща, Рим и Темишоара, София и Франкфурт;
 • през 2015 г.  Сдружението участва като партньор в проекти от ERASMUS+ с 9 държави от Европа, Азия и Африка под название „Идентичността на младите в Европа” в Русе, Р. България;
 • от 2015 до 2019 г. участвахме като партньори в няколко проекта, организирани от фондация „Българска памет” по програма ERASMUS+:
 • „Настрчване на предприемачеството и финансовата грамотност с цел преодоляване на младежката безработица” (2017–1-BG01-КА105-035519) КД 1;
 •  “Социалното приобщаване на младите чрез предприемачество” (2017-2-BG01-КА105036428) КД 1;
 •  „Повишаване нивото на заетост сред младите хора чрез развитие на дигитални умения” (2018-2- BG01-КА105-048128) КД 1;
 •  „Зелено предприемачество за устойчиво развитие и социално включване на младите”  (2019-2- BG 01-КА105-062629);
 •  „Стимулиране на младежката заетост и свързаност между младите хора от ЕС и Западните Балкани чрез придобиване на бизнес умения и кариерна ориентация за професиите на бъдещето” (2019-1- BG01-КА105-061425);

Благодарение на Фондация „Българска памет” през 2017 година нашето сдружение придружи децата от Сърбия при посещението до Брюксел, до Европейския парламент;

 • на 11.12. 2015г в офиса на Сдружение „ГЛАС” бе открит първият пресклуб на БТА в чужбина;
 • през 2017 год. нашето Сдружение  реализира 2 проекта: „Младежка онлайн платформа – ГЛАСПРЕСС” и  „Гласът на младите”, подкрепени от Министерството на външните работи на  Р. България, по програма за предоставяне на българска помощ за развитие.
 • през 2018 портала www.glaspress.rs продължи своята работа получавайки отново средства от програмата българска помощ за развитие;
 • през 2019 продължихме с работата по проекта “Младежка онлайн платформа 2” с финансиране от страна на Генералния секретерият на Правителството на Р. Сърбия. През пролета на тази година заедно с ученици от гимназията в Босилеград успешно реализирахме  екологичният проект „Предприятие за екологично самосъзнание”.
 • Успешно  реализирахме осем благотворителни инициативи, на които в навече-рието на Коледа ежегодно събираме средства за крайно нуждаещите се босилеградски де-ца и семейства.

През изминалите 5 години Сдружение „ГЛАС” организира няколко екскурзии из България за децата, които изцяло се обучават на майчин български език. Гостувахме и на нашите сънародници в Бесарабия – Молдова и Украйна, Австрия, Словакия, Румъния, Унгария, Гърция и Кипър.

Бюджет на Сдружението през изминалите години:

 • 2020 – 000 лева
 • 2019 –  75.000 лева
 • 2018 –  70.000 лева
 • 2017 –  43.000 лева
 • 2016 –    9.930 лева