Заседание на Националния съвет. Неуспешен опит за смяна на Захарийев

0

Владимир Захарийев и занапред ще оглявява Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия, тъй като всичките 10 членове на Съвета, които присъстваха на заседанието, проведено на 27 февруари в Босилеград, единодушно отхвърлиха предложението за смяната му. Те също отхвърлиха и предложението за смяна на председателя на Изпълнителния съвет Лиляна Василова. Вотът на недоверие срещу председателя на Съвета и председателя на ИС са внесли 9 члена на Съвета от Цариброд и Невенка Костадинова от Босилеград, обаче, те не присъстваха на това заседание.

Присъстващите членове на НС – 9 от листата „Това сме ние” плюс Славица Васов от Цариброд освободиха Деян Милев от поста зам.-председател на НС, а негово място избраха Славица Васов.

Националния съвет прие Финансовия отчет на Съвета за 2016г. и Финансовия план за 2017 г. Сумата на планираните приходи през настоящата година възлиза на 23 милиона динара. Освен за редовни дейности на Съвета, планирано е най-голяма част от приходите да се ползват за работа на „Нова РТВ Бoсилеград”, „Ново Братство”, финансиране на проекти и др.

НС прие инициативата на председателя Захарийев за отбелязването на Дата на помирение между българския и сръбския народ. Той каза, че ще отправят предложение до официалните власти в Сърбия и България за изграждане на един паметник, или паметна плоча в знак на почит към всички загинали българи и сърби по време на войните. „На тази дата трябва да си простим за грешките от миналото и да продължим заедно да вървим напред в обединена Европа”, каза председателя на НС.

На заседанието бяха разгледани актуалните състояния в областта на информирането и образованието на майчин български език, за което присъстващите подробно запозна зам.-председателя Стефан Стойков. Той прочете писмото, което са отправили до Министерството на културата и информирането във връзка с решаването на проблемите в „Братство”, чиито дългове за заплати и други принадлежности на заетите са  нараснали на почти 36 милиона динара. Стойков говори и за процедурата по превеждането на учебниците и заяви, че до началото на учебната 2017/2018 година ще бъдат преведени и отпечатани всички учебници за основното училище. Той изтъкна, че Националния съвет на 17 март ще организира кръгла маса в Босилеград, посветена на обучението на майчин български език, на която ще бъдат поканени представители на Министерството на образованието на Р Сърбия, Посолството на Р България в Белград и други компетентни лица от областта на образованието.

А. Д. /ГЛАС ПРЕСС/