В Кюстендил вече има изградени традиции по отношение образованието по религия, според богослова Ивелина Николова

0
Ивелина Николова

Общината в Кюстендил издаде компактдиск с български народни песни с православно-религиозно съдържание. Това разказа пред БТА богословът Ивелина Николова – преподавател по религия в града. 

Заглавието на диска е „В православната вера да пребъдем!“. Текстовете и музиката на песните са дело на Цветелина Велева, а аранжиментите – на композитора Йордан Владев. Изпълненията са 26 на брой. Те съчетават българската народна музика с православни сюжети от жития на светии, иконографски и нравствени теми.

„Целта на издаването на диска е катехизична: чрез близката музика до децата – българската народна музика, да се пресъздадат основни православни истини и да достигнат до тях по близък и разбираем начин“, разказа Николова.

Към компактдиска е приложена и книга с текстовете на песните, на тропарите, както и кратки пояснения към основните идеи. Подобен диск се издава за първи път у нас. Той е предназначен за по-тесен кръг аудитория, затова тиражът е малък. Ако има интерес към него обаче, сме готови да го издадем повторно, с подобрения, допълни Николова.

Ивелина Николова е завършила Средното музикално училище „Филип Кутев“ в гр. Котел. След него е завършила Богословския факултет към СУ „Св. Климент Охридски“ в трите форми на обучение – бакалавър, магистър и доктор /по Нравствено богословие/. Втората й магистратура е към Философския факултет на същия университет. Преподавателската й кариера е започнала в Богословския факултет към същия университет. В момента преподава систематическо богословие в катедра „Теология“ към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Преподава религия и в Кюстендил, където предметът се изучава от над 1 000 деца. Живее в София.

Следва пълният текст на интервюто:

Въпрос: Госпожо Николова, издаването на диска е нещо много необичайно, още повече за институция като общинската администрация в Кюстендил, с която вие работите. Защо това се случва точно в Кюстендил?

Отговор: Едно от водещите звена, в което се преподава религия през последните години е Кюстендил. Тук се случва всичко, обхващащо пълноценно от „А до Я“ религиозното обучение, не само от гледна точка на изучаването на предмета от детската градина до начален етап, но вече и във връзка с навлизането му в прогимназиален етап. Освен това обучението е обезпечено и с учебни помагала, издадени от общината. И всичко това е в контекста за направата на диска.
В момента, с благословението на Светия синод, ние издаваме вече и учебен комплект по религия за пети клас, навлизаме в прогимназиалния етап. Така, завършвайки с образованието в началния етап, дойде времето и за реализацията на диска. Така, завършвайки с образованието в началния етап, дойде времето и за реализацията на диска.
Кметът на община Кюстендил Петър Паунов е човекът, който запали искрата на религиозното обучение в общината. Издаването на учебните комплекти по религия от детската градина до 5 клас, на списанието за православно детско творчество „Малки слънчогледи“, на диска с български народни песни с православно-религиозно съдържание са подкрепени инициативи от него. Дълбоко вярвам, че когато църквата и общината работят заедно, резултатите са налице.

Въпрос: Защо решихте обучението по религия да продължи именно по този начин?

Отговор: Първо, държа да подчертая, че проектът във връзка с издаването на компактдиска е различен проект от основния, свързан с издаването на учебни помагала и методически ръководства по религия. Макар да са свързани, те са напълно независими. Когато преди 4-5 години направихме програмата за обучение по предмета религия, обхващаща етапите от прогимназиалния етап до 12 клас, решихме да направим към всеки урок от учебния хорариум от началния етап по една песен. Идеята беше тази песен да пресъздава в общи линии основните тематични линии на урока и в същото време по един развлекателен начин да предава тези идеи на децата, вместо това да се случва по стандартния начин, по който преподаваме във всеки час. Това категорично е по-лесно за усвояване от децата и по-интересно за тях.
Навлизаме в музиката, една сфера, която е непозната за децата от гледна точка на православната религия, защото повечето от песнопенията са подходящи за по-голяма възраст, още повече те се изпълняват на църковнославянски и поради тази причина не са разбираеми за децата. Така, на моята сестра – Цветелина Велева, й дойде тази идея. Тя написа тези песни – общо 26 на брой, за всеки празник, светец, или такива, свързани с конкретна нравствена тема. Написа текста и музиката. За реализацията на идеята ни помогна много Виктор Янев, преди заместник-кмет на община Кюстендил, сега областен управител на Кюстендилска област. С негова помощ направихме записите в музикално студио в града.

Въпрос: Сестра ви е автор и на музиката и на текстовете в диска. С какво се занимава тя?

Отговор: Сестра ми Цветелина Велева е доктор по музикална педагогика. Тя също е завършила средното музикално училище „Филип Кутев“, както и аз, с гъдулка. Впоследствие дисертационното й съчинение беше посветено на връзката между българската народна песен, православните сюжети в нея, и обучението по музика. Така се „засякохме“ в общата проблематика и по отношение на богословието. На базата на тези наши търсения, решихме да реализираме и идеята, свързана с този нов жанр.

Въпрос: В тези песни, за които говорите е смесено и езическото разбиране.

Отговор: Точно поради тази причина те не са изчистени и прецизирани от православна гледна точка. И не само това: в българските народни песни дори да има религиозни елементи, тези песни никога не са целели да пресъздават основните верови истини на православната религия. Това е разбираемо. Ние обаче решихме да го направим. И оттам дойде идеята децата ни да бъдат въвлечени в познаването и преживяването на основни православни истини, но чрез познатата им и близка до тях българска народна музика. Нека децата ни да растат, познавайки и зачитайки родното наследство.
Записвайки тези песни поставихме основата на тази наша идея. Решихме да бъдат аранжирани, но с по-осъвременен аранжимент, който да бъде близък до децата. Човекът, който успя да долови перфектно очакваната от нас визия на тези песни, е композиторът Йордан Владев – известен музикант, мултиинструменталист, аранжор. Той им придаде неповторимо звучене и съм убедена, че по този начин те биха се възприели от децата много по-лесно. Впоследствие разширихме малко идеята, като към всички песни, посветени на светии и към празничните песни, прибавихме тропари, изпълнени на църковнославянски език. Поставихме и декламации към тропарите, чрез които те се превеждат на български език, за да може по този начин да бъдат по-достъпни до децата. В декламациите се дават и общи пояснения във връзка с тематиката на песните. Така за децата става ясно за какво се пее в съответната песен. Декламацията съобщава текста и се прави прехода към народната песен. Например, песента за св. Йоан Рилски разказва малка част от живота на този светец.

Въпрос: Дискът е придружен и от книга с допълнителна информация и пояснения.

Отговор: Да, това е извънреден брой на списание „Малки слънчогледи“, което е специализирано списание за православно детско творчество и също се издава от община Кюстендил. Имахме Рождествен брой, който много бързо изчерпа тиража си, още докато беше в печатницата. В тази книжка са поместени текстовете, като от куплетите на всяка песен се извежда основната идея с православно-религиозно съдържание, съдържаща се в тях и онагледена с икона или снимка, в зависимост от сюжета на песента.

Въпрос: Значи заслугата за диска е ваша и на сестра ви?

Отговор: Заслугата за появата на този жанр песни с православно-религиозно съдържание е единствено на сестра ми. Както текстът, така и музиката на песните, също. Аз като богослов направих теоретичния анализ на нейните песни и редакцията, както и извеждането на тематичните потоци от съответните сюжети, и направата на тази книжка. Истинската заслуга за реализирането на идеята, е на кмета на община Кюстендил Петър Паунов. През последните години неговото име в църковните среди се свързва с практическата реализация на множеството средства и начини за обезпечаване на религиозното обучение на децата в Кюстендил откъм учебна литература.

Въпрос: Изпълненията на песните и тропарите в диска чии са?

Отговор: Много искахме и държахме песните да се изпълнят от въцърковени хора, не просто да се търси комерсиалното изпълнение – от добри изпълнители и инструменталисти. Целта на изпълнението на песните не е комерсиално. В този смисъл на нас не ни трябваха известни музиканти, а хора с отворени сърца за православието и народната музика. В изпълнението на народните песни участва и един свещеник – Андон Петров от София, който случайно открихме, че издава дискове с българска народна музика. Той се съгласи да работи с нас и изпълнява четири песни в диска. Останалите ги поехме ние със сестра ми и един колега, също завършил в Котел, който в момента е докторант в Богословския факултет и преподавател в Софийската духовна семинария. Това е Калин Кирилов, който е сред най-добрите изпълнители на източно-църковни песнопения. Тропарите се изпълняват от едно голямо име в нашите църковни среди – Кирил Попов – диригент на Софийския свещенически хор и свещеник в храма „Св. Неделя“, а също и от Калин Кирилов. На Кирил Попов принадлежи заслугата за именуването на този нов жанр песни „български народни песни с православно-религиозно съдържание“.

Въпрос: Има ли интерес вече към продукта, как го приемат децата?

Отговор: Интерес има. Книжките бяха готови на 22 декември. Още веднага повече от 200 бяха продадени, преди да тръгнат да се пласират. Интерес има от книжарници, църковни магазини, храмове. Дори свещеници, духовни лица, които свирят на музикални инструменти, също пожелаха да се включат в инициативата, да я мултиплицират, в техните градове. Което може само да ни радва. Интересът ще го проследим конкретно с децата. В Кюстендил е трудно изпълнимо технически, защото се пренася техника, часовете са през 10 минути и организацията е по-трудна, предвид много други фактори. С по-големите деца е по-лесно, защото са по-мобилни, но с по-малките е трудно да се съберат извън детското заведение.

Въпрос: В Кюстендил обаче предстои да заработи и православна детска градина.

Отговор: Тогава ще бъде много по-лесно реализирането на тази идея свободно и ще боравим с времето си по-добре.

Въпрос: Колко деца в момента посещават уроци по религия?

Отговор: Жалкото в Кюстендил е, че като численост изобщо, в града децата са малко. Ако трябва да търсим съотношение – ако в едно училище имаме група от 15 деца, имаме групи, които са целите класове – или обратно. Статутът на предмета религия в Кюстендил е и като СИП, и като кръжок. Въпреки неудобствата, които са от технически характер, успяваме да съберем над 1000 деца общо от детските градини и училищата. Тези деца всяка година продължават обучението си напред. Ако имаме нормални условия да развием предмета, мисля, че тези деца, за тези осем години, няма да са средно около 1000 на година, а много повече. Интерес има. Огромна е и подкрепата на общината. Такава има и от директори, учители.

Въпрос: Какво получават децата в часовете по религия?

Отговор: Всички деца са носители на светлина и добро. Тези, обаче, които изучават религия, осъзнават малко повече смисъла и необходимостта от практикуването на доброто. Не можем да очакваме от децата да бъдат нравствено изградени личности, ако поне един предмет в училище пряко не ги възпитава.

Източник: Елица Иванова, БТА

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Моля, въведете името си тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.