Акция по кръводаряване в Босилеград

0

Общинската организация на Червения кръст в Босилеград със съдействието на Службата за кръвопреливане към Здравния център в Сурдулица, в петък (10 март) ще организира кръводарителска акция, която ще се проведе в тукашния Здравен дом от 10 до 14 часа.

Това е първата от шестте акции, които босилеградския Червен кръст планира да организира през настоящата година. „И тази година са планирани по три акции със Службата за кръвопреливане от Сурдулица и Института за кръвопреливане от Ниш”, заяви Руска Божилова, секретар на ОО на ЧК.

Р.П.